Powierzchnia (w mkw.) lokali mieszkalnych nabytych przez cudzoziemców z wybranych krajów na podstawie zezwolenia i bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ciekawe ile wydano zezwoleń? Kraj nabywcy 2016 2015 Zmiana rok do roku Udział proc. w 2016 Ukraina 64 118 35 372 81,3% 21,7% Niemcy 43 081 36 164 19,1% 14,6% Wielka […]

Zakupy lokali mieszkalnych cudzoziemncy


Podatki i opłaty – jakie? REZYDENCJA PODATKOWA I FORMA PRAWNA NABYWCY Cudzoziemiec, który zdecyduje się nabyć nieruchomość w Polce musi przede wszystkim określić, czy jest rezydentem podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej i czy zamierza nabyć nieruchomość jako osoba fizyczna czy na potrzeby działalności gospodarczej. Kwestia rezydencji podatkowej dla osób fizycznych wynika […]

Podatki & opłaty


Nabycie bez zezwolenia – kiedy? Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) , zwana dalej Ustawą przewiduje wyjątki o wymogu uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Zezwolenie nie jest konieczne: Na zakup samodzielnego lokalny mieszkalnego, czy po […]

Nabycie bez zezwoleniaNabycie z zezwoleniem – kiedy? W prawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej regułą jest wymóg posiadania przez cudzoziemca zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestię nabywania nieruchomości przez cudzoziemców regulując 3 akty prawne, tj: Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. […]

Nabycie z zezwoleniem


Jak kupić? Kupno nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców w zależności od typu nieruchomości jest sprawą dość prostą ( np. w  przypadku lokalu mieszkalnego) lub bardzo skomplikowaną ( np. zakup gruntu rolnego). Warto przemyśleć wiele spraw przed zakupem. Kluczowe z nich to Pochodzenie środków pieniężnych przeznaczonych na zakup. Czy są […]

Jak kupić